Logo fitems

Menu

Close Menu
Vertex Novi Sad

Doc. Dr. Bojana Petrovacki Dejanović

dečiji neurolog; specijalista za elektromiografiju i elektroencefalografiju
Docent na katedri za Neurologiju Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu, Univerzitet u Novom Sadu, R. Srbije

Načelnik departmana za dečiju neurologiju i elektromiografiju.
Departman za rehabilitaciju neuroloških poremećaja i neurohiruških pacijenata.
Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine, Vojvodine, Novi Sad. Vojvodina, R. Srbija.

Naučni fokus:
Neurofiziologija (EEG, EMG, EP),
Epilepsije i Neuromišićni poremećaji;
Neurološki poremećaji dece i adolescenata.
Neuromotorno stimulisanje/ testiranje sportista i modulacija trenažnog procesa.

Klinički focus:
Dijagnostika i tretman/prevencija i rehabilitacija neuroloških poremećaja kod dece, omladine i sportista.
Neuromišićni i neuroimunokinetički problemi/poremećaji kod dece i omladine.
Neurodijagnostika sportista i menadžera.
Sportsko-trenažno opterećenje i kognitivni faktor.
Modeliranje mentalnog stresa u sportu.
Zamor sportista i pretreniranost.

ISTRAŽIVAČKI CENTAR ZA
PRIMENJENE NAUKE U ZDRAVLJU I VEŽBANJU

Bojana Petrovacki Dejanović

Dr Bojana Petrovački Dejanović : +381 60 67 58 499

E mail:
bpetrovackins@gmail.com

     

VERTEX

© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad