Logo fitems

Menu

Close Menu

BRAIN FIT & ACTIVE®

BRAIN FIT & ACTIVE® je novi neurološki koncept specifičnih motornih i vizualnih vežbi usmeren na pravilnu aktivaciju moždane aktivnosti uz korišćenje različitih mentalnih mehanizama i strategija u cilju unapređenja kvaliteta misaonog, radnog i stvaralačkog procesa. Testiranje, pregled i trening uz EEG snimanje vremenski traju (osnovni + specifični testovi) u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog statusa.

VERTEX

Kontakt
© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad