Logo fitems

Menu

Close Menu

BRAIN REHAB®

BRAIN REHAB® je neurorehabilitacioni pristup rešavanju postojećeg problema/poremećaja kroz prizmu specifičnih testova i vežbi, baziran na naučno-kliničko dokazanim činjenicama da centralni nervni sistem uprkos oštećenju i trenutnom disbalansu u funkcionisanju može ponovo učiti i uspostaviti regeneraciju zahvaljujuci svojevrsnoj sposobnost reorganizovanja moždanih regija i funkcija. Testiranje i pregled uz EEG snimanje vremenski traju (osnovni + specifični testovi), u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog statusa.

VERTEX

Kontakt
© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad