Logo fitems

Menu

Close Menu
Vertex Novi Sad

labvertex dijagnostika®

Osnovu dijagnostičkog pristupa u našem centru sačinjavaju bazični I specifični neurološki, neuromehanički testovi I neurofiziološke i biomenaničke procedure uz upotrebu:

Naš pristup dijagnosticiranju problema se zasniva na sagledavanju svih faktora koji su prisutni u datom problemu. Snimanje, tj., analiza Vašeg stanja shodno tome zahteva i drugačiji pristup u otklanjanju svih faktora koji trenutno ugrožavaju fizičko i pshihičko zdravlje ali i generalnu lokomotornu funkcionalnost.

Ideja labVertex ® Centra da se na osnovu dijagnostičkih procedura, registruju svi faktori koji ugrožavaju Vaše zdravlje. Nakon testova/pregleda i analize dizajnira se individualni program oporavka. Samo disciplinovani pacijenti koji se u potpunosti pridržavaju svog specifičnog programa imaju šansu za potpun oporavak.

VERTEX

© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad