Logo fitems

Menu

Close Menu

FITBACKS – Athletes Pro Fit®

FITBACKS – Athletes Pro Fit® - namenjen isključivo vrhunskim sportistima uz prethodno sprovedeno neuromehaničko testiranje, površinsku modifikovanu sEMG (nema upotrebe igle, već površinske samolepljive elektrode) I EEG dijagnostiku. Utvrđivanjem neuromehaničkih parametara pomoću G-Walk/EMG/EEG sistema sportiste konstruiše se individualni program kao dopunski deo treninga radi postizanja boljih rezultata, a sve u funkciji prevencije povreda kičme i vitalnih zglobnih sistema - uz obavezno konsultovanje sa trenerima!

Ovaj programski model je usmeren na specifično usavršavanje odgovora neuralnih komponenti tela uz maksimalnu zaštitu kičme i lokomotornog sistema u celosti prilikom izvršavanja trenažnih zadataka. Posebni akcenat se stavlja na ostvarivanju specifične neuromišićne reakcije Cont-deCont mehanizma putem adekvatne aktivacije neuralne strukture i stabilizacije zglobnih sistema radi postizanja efikasnijih sportskih rezultata.

VERTEX

Kontakt
© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad