Logo fitems

Menu

Close Menu

FITBACKS® - Ergo Backs®

FITBACKS® - Ergo Backs® - Programski sadržaj usmeren prevenstveno na posturalnu korekciju I adaptaciju/prilagođavanje radnog prostora prema telesnim karakteristikama, zdravstvenom statusu i sedećim/kretnim zahtevima svakog pojedinca u cilju eliminacije štetnih položaja i faktora koji ubrzavaju zamorljivost muskulature tela tokom radnog procesa. U okviru ovog programa obučavamo klijenta kako da koristi telo tokom radnih aktivnosti, radni prostor, alate i pomoćni material radi lakšeg i efikasnijeg obavljanja svog posla. Takođe svakog klijenta obučimo/treniramo da nauči koje preventivne mere treba da preduzme u cilju eliminacije štetnih položaja i pokreta i minimiziranja uslova koji dovode do bolnih stanja prvenstveno kičmenog stuba. Posebno se stavlja akcenat na edukaciju/trening aktivnog i dinamičkog sedenja, upotrebu laptop kompjutera, pomoćnih telefona, radnog materijala i organizaciju celokupnog radnog prostora radi ublažavanja/ otklanjanja bolnih tegoba kičme ali i ruku/nogu.

VERTEX

Kontakt
© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad