Logo fitems

Menu

Close Menu

FITBACKS® - Safe Backs®

Optimalno kretanje tela u svakom trenutku je esencijalno za zdrav i nesmetan život – ovo je posebno dizajniran program prema zahtevima zdravstenog stanja, radnog mesta i trenutnih funkcionalnih sposobnosti Vaše kičme ali i celokupnog tela. Korigovanje pogrešno usvojenih kretnji tela i unapređenje istih u okviru funkcionalnih mogućnosti sopstvenog tela i zahteva svakodnevnih zadataka. Pregled/testiranje traje minimum 90 minuta pa i više, u zavisnosti od trenutnog stanja kičme i lokomotornog sistema u celosti. Nakon testova/pregleda, dizajnira se trenažni plan i program vežbi koje se provode/nadgledaju u našem centru.

NAMENA – crossfit, fitness populaciji i osobama koje se rekreativno bave izabranom sportskom aktivnošću. Takođe ovaj program je namenjen osobama koje su sanirali bolno stanje leđa, kao i osobama koje bave dugotrajnim stojećim/sedećim poslovima.

VERTEX

Kontakt
© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad