Logo fitems

Menu

Close Menu
Vertex Novi Sad

VERTEX projekti

Naši projekti se odnose na utvrđivanje trenutnog stanja opšte populacije, dece i adolescenata. Usmereni smo prevashodno na prevenciju neuroloških i lokomotornih povreda/poremećaja i utvrđivanje kriterijumskih parametara koji precizno definišu glavne uzročnike specifičnih neuro – lokomotornih problema. Kao rezultat toga formiran je naučno-kliničko dokazani kibernetički model na osnovu kojeg se dalje modeliraju rehabilitacioni i trenažni procesi. Pored transferzalnih snimanja sprovodimo i longitudinalna istraživanja.

Osim navedenog, naš istraživački i klinički pristup je usmeren na pronalaženje novih metoda i testova koji svojojm jednostavnošću mogu precizno definisati postojeći problem i biti od koristi celokupnom stručnom kolegijumu.

VERTEX

© All rights reserved 2017 VERTEX
Dizajn Studio Digital , Novi Sad